Sobre el lloc web

Aquest lloc web pretén ser l'eina de comunicació amb tots els participants de les Jornades d'Estudis Locals, des d'on es podran enviar les comunicacions, generar les oportunes revisions per part de la Comissió Científica així com tot el procés editorial.

Sobre aquest sistema de publicació